Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

ĐỒ BÀN THÀNH KÝĐồ Bàn Thành Ký là phần trích dịch đoạn cuối trong cuốn Nguyễn Thị Tây Sơn Ký của Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển và không được rõ năm soạn thảo. Sách được Trường Viễn Đông Bác Cổ in microfilm. Số sách đề A.3138  N0 309, hiện được tàng trử tại Viện Khảo Cổ Sài Gòn. Đồ Bàn là kinh đô cũ của Chiêm Thành, gắn liền với lịch sử của Chiêm Thành cũng như đối với lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam… (Tô Nam - Nguyễn Đình Diệm - Tập San Sử Địa số 19 & 20, nxb Khai Trí - Sài Gòn 1970)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét